Meer projecten zorgzame samenleving

Lopende projecten

Empowercare

Empowercare

Verder aan de slag met het ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse.

Behoefteonderzoeken

Behoefteonderzoeken op maat

Vonk3 bouwde expertise uit in het uitvoeren van buurt-, evaluatie- en behoefteonderzoek. 

Interact

Interact

Onderzoek naar richtlijnen rond hartfalen in de praktijk.

herstelboerderijen2.0.

Herstelboerderijen 2.0

Activiteiten op maat in een groene omgeving met lotgenoten.

Informele zorg Vlaanderen

Informele zorg Vlaanderen

Een terugkerend cijfermatig beeld krijgen van verschillende informele zorgvormen bij Vlamingen van 18 jaar en ouder.

Zorgzame buurten

Zorgzame buurten: minder mazen, meer net

Meer zorgzame buurten.

Afgelopen projecten

(In)Formele zorg- Zorgzame straten

Ondersteunen van burgerinitiatief ‘Zorgzame Straten’ door te onderzoeken hoe alle belanghebbenden in de buurt kunnen samenwerken aan een zorgzame houding.

Healthli Buurtkompas

Healthli Buurtkompas

Een methodiek ontwikkelen om gezondheidsvaardigheden buurtgericht te versterken in de eerstelijnszone.

Herstelboerderij

Herstelboerderij

Revalideren in de openlucht. 

Leerlingenvervoer

Evaluatie pilootprojecten leerlingenvervoer

Onderzoeken hoe de conceptnota ‘Leerlingenvervoer: buitengewoon onderwijs’ in de praktijk  ervaren wordt.

Mantelkracht mantelzorg

Mantelkracht- mantelzorg

Onderzoek rond alle aspecten van mantelzorg, uitwerken en evalueren van methodieken rond ondersteuning van mantelzorgers. 

Tubbe model

Tubbe model

Organisatiemodel WZC op zijn kop: uittesten en evalueren.

Buurtbudget

Buurtbudget

Uittesten van het buurtbudget in Arendonk en Balen.

In care for Turnhout

In for care Turnhout

De buurt van Turnhout onder de loep.

Zorgzame dorpen

Zorgzame dorpen

Handvaten ontwikkelen om te werken aan zorgzame dorpen.

Oog voor eenzaamheid

Oog voor eenzaamheid

Online werkboek aanpak en preventie van eenzaamheid bij zorgbehoevende ouderen en hun mantelzorgers.