wat2

WAT

Binnen dit project werd onderzocht hoe met behulp van technologie een continue maximaal valide risico-inschatting kan gedaan worden. 

doel2

DOEL

Het doel van project ‘Ver’breek het vallen  was om een individuele en  continue valrisico-screening te ontwikkelen op basis van continue persoonslocatiebepaling, balansmetingen en  fysiologische parameters. En dit specifiek voor ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid voor wie de al bestaande meetinstrumenten niet toereikend of toepasbaar zijn.  

relevantie2

RELEVANTIE

De valrisicoscreening die in dit project ontwikkeld werd, is specifiek bedoeld voor ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Voor deze kwetsbare doelgroep zijn de huidige bestaande instrumenten niet geschikt om een valide valrisico-inschatting te doen. Tegelijkertijd is er net binnen deze doelgroep een zeer hoge valincidentie. Daar wilde dit project iets aan doen. 

onze rol2

ONZE ROL

Samen met Ivengi Benelux NV, openbaar psychiatrisch ziekenhuis OPZ Geel en COMeto onderzocht Mobilab & Care hoe er maximaal op risico-inschatting ingezet kan worden. 

 Het Tinetti-instrument werd als referentie gebruikt. In het onderzoek werden zowel de dynamische karakteristieken van gangpatronen gemeten met behulp van wearable positie technologie (Quuppa) als statische balans testen gedaan. 

Met behulp van Quuppa positiebepalingssensoren (quuppa.com) werd de positie van de deelnemers continu opgemeten. Zo werd de wandelsnelheid berekend onder strikt gedefinieerde condities en gecorreleerd aan de valrisico score van de Tinetti test.   

Er werd ook onderzocht hoe de acceptatiegraad (bv. het dragen van wearables) was bij de kwetsbare doelgroep en hoe deze geoptimaliseerd kon worden. Het acceptatie niveau van  technologie bleek optimaal in deze kwetsbare doelgroep.  

Tenslotte werd onderzocht hoe zo’n systeem in een breed kader in de werkprocessen van een zorgomgeving kan passen.  

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Marc Mertens

Glen Debard

duur2

DUUR

30/10/2017 –  30/11/2018

 
publicaties2

PUBLICATIES

USE OF WEARABLE TECHNOLOGY TO QUANTIFY FALL RISK IN  PSYCHOGERIATRIC ENVIRONMENTS: A FEASABILITY STUDY  In 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Berlin, 2019, Mertens M. , Raepsaet J., Debard G., Mondelaers M., Vanrumste B. and Davis J. (2019) 

Partners

opz geel
commeteo
ivengi

Ondersteund door

CrossRoads 2 Innovatieprojecten

 

 

Contact