wat2

WAT

Het online werkboek zal de deskundigheid van professionals in het werkveld en in het hoger onderwijs rond eenzaamheid vergroten: hoe herken je signalen van eenzaamheid, hoe ga je hiermee om en hoe kan je hen op een gepaste manier ondersteunen? 

doel2

DOEL

De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een online werkboek voor hulpverleners rond aanpak en preventie van eenzaamheid bij zorgbehoevende ouderen en hun mantelzorgers.

Dit werkboek is geschreven in de taal van de professionals die in het werkveld
staan. We verwerken specifieke cases ter illustratie, voegen korte oefeningen toe, handige tips

Ook docenten uit het hoger onderwijs kunnen ermee aan de slag zodat ook toekomstige professionals meteen de juiste vaardigheden meekrijgen. Thema’s die aan bod komen zijn: wat is eenzaamheid, hoe kan je eenzaamheid herkennen, hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar … Voor de ontwikkeling van het werkboek bouwen we verder op de inhoudelijke expertise van Vonk3.

relevantie2

RELEVANTIE

Zorgbehoevende ouderen maar ook hun mantelzorgers lopen een opvallend hoger risico op eenzaamheid. Professionals in de zorg en welzijn komen in hun dagdagelijkse werking vaak in contact met zorgbehoevende ouderen alsook hun mantelzorgers.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Leen Heylen

duur2

DUUR

2016-2018

 

Ondersteund door

Contact