wat2

WAT

We bouwden de afgelopen jaren heel wat praktijkkennis op over het thema mantelzorg en hoe mantelzorgers te ondersteunen.

doel2

DOEL

Vanuit de praktijk gaan we samen met het werkveld en studenten aan de slag rond het thema mantelzorg. Zowel kwantitatief als kwalitatief praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Met input uit de resultaten worden methodieken uitgewerkt, geëvalueerd en gevaloriseerd. 

relevantie2

RELEVANTIE

Ongeveer 1 op 4 volwassen Vlamingen biedt als mantelzorger steun aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden. Tijdens de zorg wordt de mantelzorger geconfronteerd met vele uitdagingen. Deze uitdagingen hebben hun weerslag op het leven van de mantelzorger, zowel mentaal, sociaal als fysiek.

onze rol2

ONZE ROL

De resultaten worden neergeschreven in verscheidene publicaties.

Via het coachingprogramma ‘Mantelkracht’ streef je er als praktijkwerker naar de mantelkracht (de draagkracht) van mantelzorgers te verhogen. Het programma is gebaseerd op vijf pijlers:

  1. Langdurig en frequent samenkomen
  2. Groeps- en individuele bijeenkomsten
  3. Positief en waarderend samenwerken
  4. Continue inbreng van de mantelzorgers
  5. Mix van activiteiten

Aangevuld met reeds bestaande ondersteuning (bv. mantelzorgpremie of dagopvang) wordt het voor de mantelzorger mogelijk om betere zorg te bieden aan de zorgbehoevende… en aan zichzelf!

Het denk-en doeboek “Mantelkracht, coachingprogramma voor mantelzorgers” vind je hier

Via het handboek en de eigen ervaringen overlopen we elke fase van het coachingprogramma Mantelkracht. De beslissingen vooraf, de start van het programma, de individuele coaching en de groepsgesprekken. We bekijken samen hoe we mantelzorgers kunnen rekruteren, hoe een groepsbijeenkomst eruit ziet, en hoe je mantelzorgers positief en waarderend kan coachen. Daarnaast behandelen we enkele belangrijke thema’s en methodieken die je als coach best onder de knie hebt, zoals stress, de rol van gedachten, het dankbaarheidsdagboek en de schaalvraag.
De vorming brengt de filosofie van Mantelkracht op een mooie manier in de praktijk: samen ervaringen uitwisselen en flexibel inspelen op vragen die in de groep leven.

Er wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers. Maar ook de mantelzorger heeft baat bij een helpende hand en een luisterend oor. In Nederland wordt gewerkt met driehoekskunde, in Engeland werkt men met “triangle of care” en in Vlaanderen krijgt triadisch werken steeds meer belangstelling. Wat de naam ook is, het gaat over de intense en eerlijke samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers en hulpverleners.

We ontwikkelden samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vormingsmateriaal rond triadisch werken onder de naam Oog voor mantelzorg. Hiermee willen we hulpverleners (met name uit de gezinszorg) stimuleren om het triadisch werken nog meer in de praktijk te brengen.

Het vormingsmateriaal bestaat uit een reeks van 13 casussen ( waarvan tien in de ambulante zorg en drie in de residentiële zorg) waarin telkens het perspectief van cliënt, mantelzorger en hulpverlener aan bod komt. Er is ook een handleiding met toelichting op het triadisch werken en een uitgewerkt scenario voor organisatie van een vormingssessie.

Mantelzorg komt meer en meer op de radar van professionele hulpverleners. Door de vermaatschappelijking van de zorg komt de focus meer te liggen op het informele netwerk van de zorgvrager. De kinderen van een ouder met dementie, een partner van een verkeersslachtoffer of de broers en zussen van een man met psychische problemen: in veel gevallen gaat het om krachtige mantelzorgers die kunnen optreden als volwaardige partners van de hulpverleners.

Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en noden en is het van belang dat ze gesteund worden. Dit handboek speelt in op deze trend, en biedt zowel een theoretisch kader als praktijkgerichte tools aan aan (toekomstige) professionals met verschillende achtergrond.

De auteurs geven allen les in het hoger onderwijs en zorgen per hoofdstuk voor verwerkingsoefeningenHet boek is gestoffeerd met casussen die zo opgevat zijn dat verschillende beroepsprofielen (verpleegkundigen, sociaal werkers, ergotherapeuten, orthopedagogen …) hun professionele inbreng kunnen herkennen.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Leen Heylen

Liesbet Lommelen

duur2

DUUR

Mantelkracht: 2014-2016
Oog voor mantelzorg: 2016-2017

 
publicaties2

PUBLICATIES

Knaeps, J., De Koker, B., Steyaert, J., Heylen, L. & Van Puyenbroeck, J. (red.). (2018) Zorg voor mantelzorg. Handboek voor studenten en professionals in zorg en welzijn.De Boeck, Wommelgem.

Knaeps, J., Lommelen, L. & Heylen, L. (2017). Mantelzorgers verdienen meer ondersteuning. Waarderende coaching geeft kracht.net  

 Knaeps, J., Lommelen, L., Dumoulin, R. & Heylen, L. (2016). ‘Supporting informal caregivers: evaluation of an integrated caregiver support intervention’. Paper gepresenteerd op The Britisch Society of Gerontology 45th Annual Conference, University of Stirling, 6-8 juli 2016 

Contact

Liesbet Lommelen

+32 14 74 06 51

Leen Heylen
leen.heylen@thomasmore.be
+32 14 74 06 41